“ศิลปะบนกำแพง” จุดประกายชาวพิษณุโลก ขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา

แบ่งปัน

วันที่ 17 กันยายน 2562  ศิลปินวาดภาพกราฟฟิตี้ สตรีทอาร์ต ศิลปะข้างถนน  ได้เริ่มลงมือวาดภาพศิลปะบนผนังกำแพง ณ บริเวณสวนชมน่าน (ฝั่งทิศตะวันตก) โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในกิจกรรรมวาดภาพเพื่อการสื่อสารรณรงค์ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน 

สำหรับภาพที่วาดก็จะมีทั้งภาพนักเรียน ภาพตัวหนังสือ ใช้สีสเปรย์ มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งศิลปินวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อความหมายให้ชาวพิษณุโลก ได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการนำร่อง 20 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับภาพที่วาด ครั้งนี้จะเป็นภาพที่พูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ท้องก่อนวัยอันควร ในขณะที่เป็นนักเรียน แล้วลูกชายเป็นโรคเกี่ยวกับเลือด โดยเด็กจะมีสายที่ให้เลือดตลอดเวลา โดยผู้จัดทำตระหนักให้ถึงสังคมปัจจุบัน โดยวิงวอนขอโอกาส พยายามคืนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นระบบสามัญหรือสายอาชีพ เพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าสังคมของเรายังมีคนที่ด้อยโอกาสอย่างนี้อยู่

กิจกรรมวาดภาพศิลปะบนผนังกำแพง ได้รับการสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีกลุ่ม Graffiti มาเข้าร่วม คิดว่าจุดเริ่มต้นนี้จะเป็นการจุดประกายให้กับชาวพิษณุโลก เพื่อทำให้การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกมีความเสมอภาค อยากให้คนที่มองภาพศิลปะนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการศึกษาด้วย  ก็อยากจะให้เด็ก ๆ ของจังหวัดพิษณุโลกได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพทุกคน

สำหรับงานศิลปะบนกำแพงในประเทศไทย บางคนยังให้นิยามว่ามันยังเป็นแค่ ‘แฟชั่น’ โดยบางคนก็พ่นไปตามกระแส ขณะที่ต่างประเทศ เกิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปินประเภทนี้อย่างจริงจัง และ Graffiti ของไทยก็ได้แสดงอานุภาพที่แท้จริงให้ทั้งประเทศไทยได้เห็น จากกรณีภาพของเสือดำในปี 2561 ที่โดนลบไปอย่างปริศนา แสดงว่าการสื่อความของศิลปินทำสำเร็จใช่หรือไม่