มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ลดค่าครองชีพ กระจายรายได้ช่วยเกษตรกร

แบ่งปัน

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์พิษณุโลก

นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขานรับนโยบายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” สร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มบทบาทให้สหกรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด แบบครบวงจร สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก” ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลไม้คุณภาพของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เพิ่มโอกาสทางการตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ มากมายจากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ กว่า 50 บูท เปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งสินค้ามากมายให้เลือกซื้อทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล จากสวนเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภคในราคาย่อมเยา พร้อมทั้ง ยังมีกิจกรรมที่สนใจ อาทิ กิจกรรม “สินค้านาทีทอง” ที่นำมาลดราคา กิจกรรม “สหกรณ์สอนอาชีพ” โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพได้เรียนฟรีทุกวัน เปิดทำการสอน วันละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 -14.00 น.