ชาวไทยเชื้อสาย-จีน จัดพิธีเวียนธูป ช่วงเทศกาลถือศลีกินเจ

แบ่งปัน

ที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน  ถ.ญาณโยก ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ได้มีชาวไทยเชื้อสาย-จีน ชาว จ.พิษณุโลก ได้พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ร่วมกันประกอบพิธีเวียนธูป ซึ่งมูลนิธิประสาทบุญสถาน  ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในเทศกาลกินเจประจำปี 2562 โดยในการประกอบพิธีเวียนธูปนั้น ผู้เข้าร่วมในพิธีนอกจากจะนุ่งขาว ห่มขาว แล้ว ในช่วงของพิธีการผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะถือดอกบัว 1 ดอก ธูป 1 ดอก ทำการเดินเป็นแถวยาวจากโต๊ะพิธีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและเดินออกไปนอกโบสถ์เพื่อขอพรจากพระเจ้า โดยทำการเดินจนครบ 3 รอบแล้วนำธูปมาปักลงกระถางด้านหน้าเพื่อบูชาเทพเจ้า ตามลำดับพิธีการที่ได้กำหนดไว้

นายวรเกียรติ  ทองสน โฆษกประจำพิธีเวียนธูป ประจำมูลนิธิประสาทบุญสถาน กล่าวว่า พิธีเวียนธูปเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจหรือประชาชนทั่วไป จะได้ตั้งจิตอธิฐานขอพรจากเทพเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเอง และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการขอพรในเรื่องของสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าขายให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการเวียนธูปนั่นจะเริ่มการไหว้องค์พระธานก่อน แล้วมาไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไหว้องค์น่ำซึ้งแชตุง ไหว้ไต๋ฮงกง ไหว้เสาฟ้าดิน ไหว้องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้นเซี้ยโจ้ว รวมองค์เทพ ไหว้องค์ปักเต้าแชตุง และไหว้เจ้าแม่สวรรค์ ทำการไหว้อย่างนี้ไปจนครบ 3 รอบ แล้วนำธูปมาปักลงกระถัง 

สำหรับกำหนดการพิธีเวียนธูปนั้น มูลนิธิประสาทบุญสถาน จัดพิธีทุกวันตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 สำหรับประชาชนท่านใดที่อยากร่วมพิธี สามารถนุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมพิธีได้ที่มูลนิธิประสาทบุญสถานตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป หรือสามารถสอบถามได้ที่ 085 521 0270