ผบช.ภ.6 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมรับตำแหน่ง

แบ่งปัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 06.09 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วยภรรยา และคณะ เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยประกอบพิธียกเครื่องสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช กราบถวายดอกบัว 56 ดอก , พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์รับความเป็นสิริมหามงคล

จากนั้นได้เดินทางต่อมายังศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีสักการะถวายธูป ถวายพวงมาลัยดาวเรืองสด ผูกผ้าสามสีศาลหลักเมืองฯ เสร็จแล้วเดินทางไปที่พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตพระราชวังจันทน์ ประกอบพิธีถวายธูปถวายเทียน ถวายพนมหมากพลู ถวายบายศรีเทพ ผลไม้ ข้าวแห้งเดินทับ พาน กล่าวคำสักการะ กราบถวายบังคมฯ เสร็จพิธีได้เดินทางไปต่อที่ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์(โรงทอผ้าเดิม เขตทหาร) ประกอบพิธีถวายธูปถวายเทียน ถวายพนมหมากพนมพลู พนมดอกไม้ ถวายบายศรีเทพเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อไป

ภาพข่าว / สภ. เมืองพิษณุโลก