งานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 70 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

แบ่งปัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติภายในงานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 70 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสหสมาคมไทย-จีน พิษณุโลก ร่วมกับชมรมสหถิ่นและชมรมตระกูลแซ่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน เหริน ยี่เชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยและประเทศจีน นับเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานานถึง 44 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นต้นมา

ซึ่งรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตในด้านเศรษฐกิจ การค้า จนทุกวันนี้ครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และพัฒนายกระดับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน