รณรงค์ลอยกระทง ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

แบ่งปัน

เมื่อช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.00 น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหน้าสถานีรถไฟ เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจาก กศน พิษณุโลก ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  บริเวณหน้าสถานีรถไฟ

โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจาก กศน พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย  1 ครอบครัว ลอย 1 กระทง และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะ ร่วมสร้างค่านิยมสืบสานประเพณีของไทย และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม