เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15

แบ่งปัน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ภายใต้หัวข้อ (“NU Research and Innovation Towards Sustained Society”) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 350 คน และมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอมากกว่า 100 ผลงาน อาทิเช่น การออกแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนผ่านโลกจริง การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดมะเยาหินด้วยเทคนิคไมโครเวฟและอัลตร้าโซนิค การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมที่น่าสนใจที่เป้นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงาน และผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย