พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด

แบ่งปัน

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 อ.พรหมพิราม วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 “เกมส์แห่งความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มี นายอิสรา แก้วดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 แห่ง และจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน 4 ประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอำเภอพรหมพิรามร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้.

ขอบคุณภาพจาก อบจ.พิษณุโลก