เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก และคณะสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2562 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และเป็นการหารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นด้วย

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สมาคมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 (Phitsanulok Food and Souvenirs Festival 2019 ) ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และเป็นการหารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นด้วย

โดยกิจกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีกิจกรรมพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกดปุ่มเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส จากนั้นซานตาคลอสออกเดินแจกของขวัญ วันคริสต์มาส จากนั้นในวันเดียวกันมีพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการออกร้านจำหน่ายอาหาร มีการคัดเลือกร้านอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย มีความหลากหลาย ราคายุติธรรม ได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste และเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 100 ร้าน การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในเขตภาคเหนือการสาธิตการประกอบอาหารไทยโบราณการบริการนวด แผนไทยและกิจกรรมตลาดย้อนยุค

สำหรับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไปทางคณะผู้จัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธหรือกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดทุกแห่งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อจากนั้น เวลา 07.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 มีพิธีทำบุญกลางเมืองและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย โดยจะมีพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตตามถนนสายหลักในตัวเมืองพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน