มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “การประกวดไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว ครั้งที่ 1” วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เพาะกล้าข้าวโยนบ้านคลองตาล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีการประกวดไก่พื้นเมือง 6 ประเภท 1. รุ่นดาวรุ่ง ไม่จำกัดน้ำหนัก เงินรางวัล 500 , 300 และ 200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. รุ่นน้ำหนัก 3.5 ก.ก. ขึ้นไป เงินรางวัล 500 , 300 และ 200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 3. แม่ไก่เหลืองหางขาว เงินรางวัล 500 , 300 และ 200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 4. ไก่คละสี น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ขึ้นไป รางวัล 1,2,3 เงินรางวัล 500 , 300 , 200 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 5. ไก่เหลืองหางขาวคลองตาล ไม่จำกัดน้ำหนักและอายุ ถ้วยรางวัล 1,2,3 สนับสนุนถ้วยรางวัล ต่อวัสดุ 6. ประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ง สนใจสมัครได้ที่หน้างาน วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจรง ฉัตรมี 094-7053421 คุณดำรงศักดิ์ ศรีสุวรรณ 085-2716619