ปิดปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานวงการกีฬาพิษณุโลก

แบ่งปัน

ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลและลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันนี้ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมลู่วิ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมีมาตรฐานและสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศได้

และยังได้ปรับปรุงในเรื่องของห้องน้ำ ได้ทำการรีโนเวทใหม่ ขุดท่อ ปูกระเบื้อง ภายในห้องน้ำใหม่หมด

พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ติดประกาศของดใช้สนามฟุตบอลเป็นการชั่วคราวโดยจะปิดปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้บริการโดยเร็วต่อไป