พาเหรดขยะแฟนตาซี “เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ” ลดการสร้างขยะในชุมชน

แบ่งปัน
  • 69
    Shares

เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดขบวนพาเหรดขยะแฟนตาซี ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ชื่อโครงการ “เปลี่ยนขยะ เป็น กองบุญ”

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขบวนพาเหรดขยะแฟนตาซี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ภายใต้ชื่อโครงการ ”เปลี่ยนขยะ เป็น กองบุญ” ประจำปี 2562 ร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส โดนเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่หน้าร้านอาหารกุ้งแก้ว และสิ้นสุดขบวนพาเหรดชุดรีไซเคิลขยะที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ภายในงานมีขบวนพาเหรดแฟนตาซีสวยงามมากมาย ซึ่งประดับประดาด้วยขยะแห้ง ถุงพลาสติก กระป๋อง ขวดพลาสติกต่างๆ โดยในขบวนเป็นการรณรงค์การเลือกตั้งภายในขบวน เพราะในขบวนมีการนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาทำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตย และชุดที่นายกเทศบาลตำบลพลายชุมพลใส่ร่วมขบวนที่ทำมาจากซองกาแฟ มีชาวบ้านทั้ง 5 หมู่ของตำบลพลายชุมพล นักเรียนโรงเรียนบ้านพลายชุมพล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนาพิษณุโลก บริษัทTOT บริษัทโตโยต้า บริษัทนิสสัน และบริษัทเซ็นทรัล ร่วมแต่งตัวชุดรีไซเคิลในขบวนพาเหรดนี้ด้วย บรรยากาศภายในขบวนมีดนตรีประกอบ และความสนุกสนานของชาวบ้านในขบวน สำหรับกิจกรรมบนเวทีภายในงาน ได้มีการประกวดชุดขยะรีไซเคิลแฟนตาซี และการประกวดขบวนแห่ขยะรีไซเคิล ตำบลพลายชุมพล

จังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้น จากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ