พิษณุโลกแบรนด์สร้างสรรค์ลายผ้าทอกว่า 10 ลาย หนึ่งในนั้นคือ “ไก่เหลืองหางขาว” หรือไก่ชนพระนเรศวร

แบ่งปัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการอำนวยการจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สร้างสรรค์ลายผ้าทอจังหวัด ตามโครงการสร้างพิษณุโลกแบรนด์ ที่มีการออกแบบลายผ้าจำนวน 10 ลาย ซึ่งออกแบบโดย ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนำลายที่ผ่านการคัดเลือกไปทอโดยกลุ่มทอผ้าของจังหวัดพิษณุโลก ผลิตเป็นผ้าพิมพ์ลาย อีกทั้งยังนำผ้าที่ได้ ไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสามารถผลิตได้เองต่อไปในอนาคต

แรงบันดาลใจของการออกแบบลายผ้ามาจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของอำเภอทั้ง 9 อำเภอและจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งหมด 10 ลาย ได้แก่ ลายไก่เหลืองหางขาว ลายจำปาขาว ลายสุนัขบางแก้ว ลายเรือบก ลายกลองมังคละ ลายดอกสร้อยสยาม ลายมะม่วงน้ำดอกไม้ ลายน้ำตก ลายตาลโตนด ลายบายศรีแห่งแรงศรัทธา และมี 5 ลาย ที่นำมาทดลองใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) เพื่อให้ลายผ้านั้นมีชีวิตขึ้นมา สามารถเคลื่อนไหวและเล่าเรื่องราวที่มาของการออกแบบลายผ้าได้

ลายผ้าทอทั้ง 10 ลายนี้ มีลายที่สื่อถึงจังหวัดพิษณุโลก คือ ลายไก่เหลืองหางขาว ได้แรงบันดาลใจจาก ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่พระนเรศวร เป็นไก่ที่สมเด็จพระนเรศวรชนไก่กับพระมหาอุปราชา ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า ด้วยลีลาการชนที่ดุดัน เก่งกาจ มีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย จึงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นไก่เจ้าที่มีลักษณะสวยงามต่างจากไก่พันธุ์อื่น ๆ

ทั้งยังได้แรงบันดาลใจจากดอกนนทรีสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ไก่เหลืองหางขาวและดอกนนทรีได้ถูกออกแบบลงบนเสื้อให้คู่กันได้อย่างสวยงาม สื่อถึงจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี