โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬา ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและคณะครูผู้ฝึกสอน

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “เชิดชูเกียรตินักกีฬา” ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สอ.ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน พิธีสงฆ์ และพิธีมอบเกียรติบัตร

ทั้งนี้พิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬา จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจต่อนักกีฬา คณะครูผู้ฝึกซ้อม และผู้สร้างแรงบันดาลใจที่คอยสนับสนุนขับเคลื่อนความสำเร็จเคียงข้างนักกีฬามาโดยตลอด พร้อมกันนี้มีการได้กล่าวโอวาทแก่นักกีฬา และคณะครูผู้ฝึกสอน มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียง ประกอบด้วย กีฬา 8 ชนิด ได้แก่ มวยสากล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เทนเบิลเทนนิส กรีฑา และเปตอง ที่มีผลการเข้าร่วมแข่งขันตลอดปี ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงได้รับคำชมถึงวินัย การแข่งขัน และน้ำใจนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก