สักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นศิริมงคล

แบ่งปัน

ประเพณีไทยตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ก็จะมีการสร้างเสาหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเมือง ความเชื่อนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะไปจังหวัดไหน ก็พบเสาหลักเมืองอยู่แทบทุกจังหวัด “จังหวัดพิษณุโลก” เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเสาหลักเมือง ประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ เป็นสิ่งศักสิทธิ์ประจำเมือง ทำให้ผู้คนมากราบไหว้ เคารพสักการะบูชา ขอพรต่างๆ วันนี้เราจึงนำ “วิธีและข้อดีของการไหว้ศาลหลักเมือง” จังหวัดพิษณุโลก มาฝากกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ในแต่ละจังหวัด ขั้นตอน วิธีการจะมีความแตกต่างกันออกไป ให้ยึดหลักตามความเหมาะสม)
1. ธูป 9 ดอก
2. พวงมาลัย
3. ทองคำเปลว
4. ผ้าแพรสี (จำนวนตามกำลังศรัทธา)

วิธีการไหว้ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการสอบ นายอนุสรณ์ ปราศัย หรือ ลุงเบิ้ม อายุ 61 ปี ผู้ดูแลศาลหลักเมืองและขายเครื่องไหว้อยู่หน้าศาล ขายมาตั้งแต่ก่อสร้างศาลเสร็จ ประมาณ 22 ปี ให้ข้อมูลว่า ควรเริ่มจากการไหว้ศาลหลักเมืองบริเวณด้านล่างก่อนแล้วจึงอธิษฐานขอพรและท่องคาถาบูชาองค์พระหลักเมือง ดังนี้

คาถาบูชาพระหลักเมืองพิษณุโลก นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองพิษณุโลก เทวานัง พระภูเทวานัง ทีปธูปจะปุบผัง สักการะ วันทนังสูปพยัญชนะ สัมปันนัง โพชนานัง สารีนังอุททะกังวะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะฯ

จากนั้นนำพวงมาลัยไปถวายหลักเมืองจริงบริเวณด้านบน แล้วทำการปิดทองคำเปลว ผูกผ้าแพรสีที่องค์พระหลักเมือง
ข้อดีของการไหว้ศาลหลักเมือง
1.เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างพลังบุญ ก่อให้เกิดพลังกาย พลังใจที่มั่นคง สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้
2.เสริมความมั่นคงให้ชีวิตราบรื่น มีความสุข พบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
3.เสริมความมั่นคงด้านการงาน ความก้าวหน้า ได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน หรือให้ได้งานตามที่หวังไว้

ผู้คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ศาลหลักเมืองนิยมมาขอพรในเรื่องความมั่นคง หน้าที่การงาน เสริมสิริมงคลสร้างความสบายใจนำมาซึ่งความสุขในชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะประสบความสำเร็จและสมหวังตามคำอธิษฐานก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตนเองด้วย