ต้นข้าวสีชมพู แปลกใหม่ เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยว

แบ่งปัน

“ต้นข้าวสีชมพู” ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้ คือ ต้นข้าวไรซ์เบอรี่ต้นสีเขียว ที่มีการกลายพันธุ์ จนกลายเป็นทุ่งขาวสีชมพู สะดุดตา แปลกใหม่ น่าเข้าไปเยี่ยมชม

จากการสอบถามนายจตุรงค์ ชมภูษา ทราบว่า ข้าวสีชมพูที่เกิดขึ้น คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ทั่วไปที่ตนได้ปลูกทั้งหมด 7 ไร่ พบเจอข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ผิดแปลกต่างจากต้นอื่น จึงเก็บเมล็ดพันธุ์นั้น มาทำการเพาะปลูกเรื่อย ๆ จนได้ข้าวไรซ์เบอรี่สีดำที่มีต้นสมบูรณ์ จากนั้นจึงนำมาขยายพันธุ์ จนกระทั่งข้าวไรซ์เบอรี่สีดำ ได้งอกงามเป็น “ต้นข้าวสีชมพู” ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการฉีดน้ำหมัก 15 วันต่อ 1 ครั้ง อยู่สม่ำเสมอ แต่สีของต้นข้าวนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และฤดูกาล และจะมีความสวยงามมากที่สุดของช่วงเวลาตอนเช้า

ความสวยงามของทุ่งข้าวสีชมพู ได้สร้างความภูมิใจให้แก่เจ้าของไร่เป็นอย่างมาก คุ้มค่าแก่การ ได้ดูแล ทะนุถนอมมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นความแปลกใหม่ให้กับจังหวัดพิษณุโลก หากใครอยากเข้าไปเยี่ยมชม สามารถไปได้ที่ 106/8 ม 11 บ้านในไร่ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เส้นทางแถวโรงแรมวัฒนชัย ก่อนข้ามคลองชลประทาน ทางไปอำเภอบางระกำ