ผู้ประกอบการรับฝากรถแจ้งลูกค้าที่นำรถมาฝากเกิน 1 ปี ที่ขนส่งใหม่ จะทำการย้ายรถไปเก็บในโกดัง

แบ่งปัน

ผู้ประกอบการรับฝากรถ 24 ชม. สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 (อินโดจีน) ประกาศจะทำการย้ายรถจักยานยนต์และรถยนต์ที่นำมาฝากเกิน 1 ปี นำไปเก็บไว้ที่โกดังอีกแห่ง(ยังไม่ทราบสถานที่)

ลูกค้าท่านใดต้องการมาติดต่อนำรถของท่านกลับ ให้มาติดต่อรับได้ ณ ที่ทำการฝากรถ 24 ชม.สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 (อินโดจีน) โดยนำเอกสารรถของท่านมาติดต่อด้วย โดยจะเริ่มขนย้ายไปโกดังในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563