รพ.พุทธชินราชเตรียมพร้อมระบบคัดกรองรักษาผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโคโรน่า

แบ่งปัน

วันที่27 มกราคม2563 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีการเตรียมความพร้อมระบบคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ มาตั้งแต่ต้นปี 2563 หลังจากเริ่มมีข่าวการพบผู้ติดเชื้อและแพร่ระบาดในประเทศจีน พญ.พรพิศตรีบุพชาติสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดเผยว่าโรงพยาบาลพุทธชินราช มีการเตรียมพร้อมทั้งผู้ป่วยและผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปในวงกว้างมาได้สองสัปดาห์แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี2563 หลังจากเริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่ที่ประเทศจีน

และได้เริ่มต้นระบบคัดกรองผู้ป่วยณอาคารผู้ป่วยนอกที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยซักประวัติสังเกตุอาการคนไข้ ถ้าพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อหรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนจะพาผู้ป่วยเข้าสู่ห้องตรวจติดเชื้อทางเดินหายใจที่อยู่ด้านหน้าอาคารผู้ป่วย นอกเจ้าหน้าที่จะพาผู้ป่วยต้องสงสัยเข้าไปพบแพทย์โดยจะมีช่องทางให้แพทย์และเจ้าหน้าที่เข้าอีกด้านหนึ่ง แพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

จากนั้นแพทย์จะวินิจฉัยผู้ป่วยต้องสงสัยหากสงสัยเข้าเกณฑ์จะติดเชื้อจะส่งผู้ป่วยไปยังห้องพิเศษปลอดเชื้อที่อยู่อีกอาคารหนึ่ง โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชได้เตรียมห้องพิเศษไว้แล้วจำนวน4 ห้อง จะทำการเก็บตัวอย่างและส่งห้องแล็ปที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจหาเชื้อและจะทราบผลในวันนั้น ถ้าได้รับผลจากแล็ปว่าผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไรวัสสายพันธุ์ใหม่ ก็จะทำการรักษาในห้องพิเศษของโรงพยาบาลพุทธชินราช

พญ.พรพิศเผยต่อว่าสำหรับประชาชนทั่วไปอยากให้ดูแลตัวเอง ไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก มีความแออัด หากจำเป็นต้องไปให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและสิ่งที่ควรทำเป็นนิสัยคือการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและคอยดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง