มณฑลทหารบกที่ 39 ทำพิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ พ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายอำเภอบางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นางสาว วาสนา อยู่ศิริ อายุ 55 ปี เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 177/1 หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก