พิษณุโลก “คลายล็อก” เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันแรก พนักงานคุมเข้มการจำหน่าย

แบ่งปัน

หลังจากจังหวัดพิษณุโลกได้คลายล็อกดาวน์ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุราเปิดบริการได้ แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน แต่สามารถจำหน่ายให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้นั้น

วันนี้ 8 พ.ค. 2563 ถือเป็นวันแรกที่มีการคลายล็อกดาวน์ ซึ่งทำให้ห้างแม็คโคร สาขา 2พิษณุโลก ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายได้ โดยตั้งแต่เวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เปิดให้จำน่ายได้ช่วงแรกของวันตามกฎหมาย ก็พบว่ามีประชาชนออกมาซื้อเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบาบาง เนื่องจากประชาชนได้ออกไปซื้อจังหวัดรอบข้าง โดยห้างแม็คโคร อนุญาตให้ประชาชนได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจัดบัตรคิว เข้าเลือกซื้อได้ที่ละ 5 ท่าน โดยต้องเว่นระยะห่าง 1 เมตร สามารถเลือกซื้อได้ยี่ห้อละ 2 ลังไม่จำกัดยี่ห้อ ต่อ 1 บัตรสมาชิก โดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลตลอดการจำหน่าย

ขณะที่ผู้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. ตามกฏหมายกำหนด ยกเว้นช่วงเวลาเคอร์ฟิว จะกำหนดขายตามเวลาที่ห้างและร้านค้าปิดเท่านั้น