ท๊อปเเลนด์อาเขต เริ่มมาตราการ จำหน่ายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ครอบครัวไม่เกิน 2 ลัง

แบ่งปัน

จังหวัดพิษณุโลกได้คลายล็อกดาวน์ในช่วง เวลา 19.00 น วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุราเปิดบริการได้ แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน แต่สามารถจำหน่ายให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้นั้น ทาง ท็อปแลนด์อาเขต ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้จัดระเบียบ เพื่อความสะดวก เเก่ลูกค้าทุกท่าน

โดยทาง ท็อปเเลนด์อาเขต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้กำหนดให้สามารถซื้อ เครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ทุกยี่ห้อได้ไม่เกิน ครอบครัวละ 2 ลัง เพื่อไม่ให้เกิดการ ยื้อเเย่ง หรือ เเออัดในการหยิบสินค้าเเละมีเจ้าหน้าที่คอยดูเเลลูกค้า

ที่สำคัญทาง ท็อปเเลนด์อาเขต ซูปเปอร์มาร์เก็ต ยังคงมาตราการ เว้นระยะห่างของการชำระค่าสินค้า คนละ 1 เมตร เเละ การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าจับจ่ายสินค้าขณะ ที่ผู้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. ตามกฏหมายกำหนด ยกเว้นช่วงเวลาเคอร์ฟิว จะกำหนดขายตามเวลาที่ห้างและร้านค้าปิดเท่านั้น

เเละ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , สาธารณสุขอำเภอ , สาธารณสุขตำบล , เทศบาลนครพิษณุโลกได้เข้ามาตรวจสถานที่ภายในท็อปแลนด์อาเขต ซูเปอร์มาร์เก็ต และได้กรุณาให้คำแนะนำและเสนอแนะเพื่อร่วมปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลกด้วย