ผู้ว่าเมืองสองแคว ไถ่ถอนคืนให้ประชาชนที่นำมาจำนำเนื่องจากเดือดร้อนจากพิษภัย โควิด – 19

แบ่งปัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ หน้าสถานธนานุบาล เทศบาลนครพิษณุโลก 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกันมอบทรัพย์สินที่รับคืนจากสถานธนานุบาล 1 และ 2 จำนวน 16 รายการ รวมมูลค่า 22,507 บาท ที่ประชาชนนำมาจำนำ ตั้งแต่เมื่อเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด -19 จนทำให้ไม่มีงานรับจ้างและรายได้ลดลง จำเป็นต้องนำสิ่งของมาจำนำ

สำหรับทรัพย์สินที่นำมาจำนำดังกล่าวประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพและอื่นๆ เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้าไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ครกหินอ่อน ขันเนื้อนวโลหะโบราณ เตารีดไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ใจบุญที่นำเงินมาบริจาค เพื่อไถ่ถอนในครั้งนี้ คือ นายสมาน คุณากรณ์ไพบูลย์ศิริ ซึ่งจะได้มีการไถ่ถอนคืนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรายอื่นต่อไป
ประชาชนรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและได้รับการช่วยเหลือใมนครั้งนี้กล่าวทั้งน้ำตาว่า ไม่คิด ไม่ฝันว่าจะพบเจอเหตุการณ์ ภัยพิบัติจากโรคร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวขนาดนี้ สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชุบชีวิต ช่วยเหลือให้รอดพ้นภัยรู้สึกสำนึก ในบุญคุณและขอขอบคุณผู้ใจบุญและหน่วยงานราชการที่มาช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน