นักเรียน ป.6 สะท้อนปัญหา เรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ

แบ่งปัน

จากกรณีสถานการณ์ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนการเรียนในห้องเรียนและการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และนักเรียนทุกคนต้องเรียนออนไลน์ ประกาศเริ่มทดลองการเรียน-การสอนออนไลน์ในวันที่ 18 พ.ค. 63

วันนี้ 19 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจการเรียนของนักเรียน พบกับ เด็กชายชนะพล เกตุนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย และเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ที่หน้าโทรทัศน์จากกล่องดาวเทียม บอกว่า ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโทรทัศน์​มาดูด้วย แม้จะตั้งใจเรียนตามตารางการออกอากาศของรายวิชานั้นๆ แต่การไม่สามารถถาม-ตอบได้ ในประเด็นที่ไม่เข้าใจ และจดเนื้อหาไม่ทัน

ด้านผู้ปกครองของเด็กชายชนะพล เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ตนได้ทดลองเรียนผ่านดาวเทียม แต่เปิดดูไม่ได้เนื่องจากกล่องเป็นกล่องที่รัฐบาลแจกมานานแล้ว จึงได้ไปซื้อกล่องใหม่ในราคา 700 บาท และในวันนี้หลานชายพร้อมกับเพื่อน เรียนออนไลน์วิชาแรก คือ ภาษาไทย ซึ่งใช้วิธีดูผ่านดาวเทียม ช่อง 345  DLTV6 ตามตารางเรียนของแต่ละระดับชั้น ติดต่อครูประจำชั้นเรียน เพื่อทำการเข้าโฮมรูม, ติดต่อครูประจำวิชาเพื่อเข้าสู่ classroom ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อรับฟังการนัดหมาย สั่งงาน หรือรับเอกสารเพิ่มเติมจากครูประจำรายวิชา