คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนร่วมตรวจรับและปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม

แบ่งปัน

นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง และหน่วยงานกรมประมง นำโดย สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก,ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนร่วมตรวจรับและปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 5-7 ซม.ลงแหล่งน้ำในโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ณ แหล่งน้ำละ 200,000

ตัวพร้อมมอบอาหารกุ้งให้กับแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำขนาดกลาง ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 3 อำเภอ 3 แหล่งน้ำ ดังนี้
(1)แหล่งน้ำบึงชะเลียง หมู่6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
(2)แหล่งน้ำหนองรี หมู่19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
(3)แหล่งน้ำบึงเขาดิน หมู่5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง