สรุปผลฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ไพร์มินิสเตอร์คัพ 2020 ระดับจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยนายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และนายรวัสสรร ศิลปาภิสันทน์ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ พร้อมคณะ จัดการแข่งขันฟุตบอลไพร์มินิสเตอร์คัพ 2020 ระดับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11-21 กรกฎาคม 2563 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

     รุ่นอายุ 12 ปี

อันดับที่ 1 เทศบาลตำบลหัวรอ B

อันดับที่ 2 สองแคว

อันดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ

อันดับที่ 4 บุญนำอคาเดมี่

     รุ่นอายุ 14 ปี

อันดับที่ 1 สิงห์ทศพล

อันดับที่ 2 โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

อันดับที่ 3 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาคม

อันดับที่ 4 ฟุตซอล FC อบจ.พิษณุโลก

     รุ่นอายุ 16 ปี

อันดับที่ 1 โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

อันดับที่ 2 ชมรมฟุตบอลปักธงชัย

อันดับที่ 3 สิงห์ทศพล

อันดับที่ 4 ฟุตซอล FC อบจ.พิษณุโลก

     รุ่นอายุ 18 ปี

อันดับที่ 1 โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

อันดับที่ 2 ฟุตซอล FC อบจ.พิษณุโลก

อันดับที่ 3 เจ๊แพนสั่งลุย

อันดับที่ 4 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

     รุ่นประชาชนหญิง

อันดับที่ 1 มงคลชัยศิริ

อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

อันดับที่ 3 โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก A

อันดับที่ 4 ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับรางวัลของการแข่งขันฟุตบอลไพร์มินิสเตอร์คัพ ทีมที่ได้อันดับที่ 1 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 8000 บาท อันดับที่ 2 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5000 อันดับที่ 3 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3000 บาท และอันดับที่ 4 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท

ทั้งนี้ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนไพร์มินิสเตอร์คัพ 2020 เป็นฟุตบอลที่จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อชิงถ้วยของนายกรัฐมนตรีในรอบประเทศ แต่ในปีนี้จะทำการแข่งขันแค่ระดับจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19