กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องในโอกาสมหามงคล กองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วัดจุฬามณี และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดพิธีอุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่ 23 -30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีมอบโค จำนวน 23 ตัว ให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ทหารกองประจำการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือทหารกองหนุนที่มีฐานะยากจนโดยแบ่งให้หน่วยเป็นผู้ดำเนินการประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1 คู่, กองทัพน้อยที่ 3 จำนวน 1 คู่, กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 2 คู่, กองพลพัฒนาที่ 3 จำนวน 2 คู่, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำนวน 2 คู่, มณฑลทหารบกที่ 39จำนวน 3 ตัว และวัดจุฬามณี จำนวน 2 คู่