สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 พบผู้กระทำความผิดจับปรับทันทีสูงสุด 5,000 บาท

แบ่งปัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกกรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก

ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยลงพื้นที่ตลาดสด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในการตรวจสอบผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และผู้ประกอบที่การจำหน่ายบุหรี่ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาเส้นให้ถูกตามกฎหมาย และการห้ามแบ่งขาย และ ห้ามจัดวางบุหรี่แบบเปิดเผย เข้าข่ายโฆษณา ปรับ 40,000 บาท ในส่วนผู้ที่กระทำความผิดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายปรับ 5,000 บาท