น้ำประปาไม่ไหล น้ำไม่สะอาด เทศบาลแก้ยังไง?

แบ่งปัน

นายบุญทรง แทนธานี ให้ข้อมูลไว้ทางเพจ Dr.หญิง อรุณี ชวนคิด พิษณุโลก ในหัวข้อ น้ำประปาไม่ไหล น้ำไม่สะอาด เทศบาลแก้ยังไง? ว่า ระบบประปาพิษณุโลก มีปัญหาอยู่ที่ ระบบท่อจ่ายน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน(ผลิตจากท่อใยหิน) พอเพิ่มแรงดันน้ำ เพื่อให้ปลายทางได้รับน้ำได้ดีขึ้น ท่อต้นทางจึงแตก มีการแจ้งท่อแตก 3-4 จุด/วัน จึงทำให้มีการเปิดผิวจราจรเพื่อซ่อมท่อประปาอยู่บ่อยครั้ง พอซ่อมเสร็จเปิดจ่ายน้ำ น้ำประปาก็จะพาเอาตะกอนที่ตกค้างจากการซ่อมไปถึงบ้านเรือนประชาชน จึงจะมีการปรับปรุงระบบท่อส่งประปาทั้งหมด(เขตเทศบาลนครพิษณุโลก) โดยวางงบประมาณโครงการไว้ 300 ล้านบาท

แต่เทศบาลนครพิษณุโลกยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากทางกองประปาเทศบาลนครพิษณุโลกได้กำไรจากการขายน้ำประปาไม่มาก (ปัจจุบันค่าน้ำหน่วยละ 4.50 บาทและปรับขึ้นเป็นหน่วยละ 7 บาท) จึงได้กำไรมาบริการจัดการในโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ระบบประปาและระบบท่อน้ำประปาระยะที่ 2 (ระยะทาง 13,270 เมตร) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ส่วนโซนอื่นๆยังต้องรอเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมือง ธนาคารออมสิน จำนวน 50 ล้านบาท ก่อนสร้างในเฟส 2 ต่อไป ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 3 ปี

หากประชาชนในพื้นที่มีความเดือนร้อน ไม่มีน้ำประปาใช้ สามารถติดต่อได้ที่ 055-258000 ทางเจ้าหน้าที่จะนำน้ำประปาไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ชมคลิปเต็มได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=327705471723107
ขอบคุณข้อมูลจาก : Dr.หญิง อรุณี ชวนคิด พิษณุโลก