บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมาอย่างยาวนาน

แบ่งปัน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมาอย่างยาวนาน เดินสายทั่วไทยทั้ง 4 ภูมิภาค พบกับกิจกรรมรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยสินค้าที่โปรแรง ลดแหลก แจกสนั่น พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเทคนิคดี ๆ จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย วันที่ 14-18 ต.ค. 2563 ที่แม็คโคร สาขาพิษณุโลก

วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” จะเป็นครั้งแรกของการจัดงานแบบกิจกรรมวิถีใหม่ในรูปแบบการผสมผสานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยผู้ประกอบการสามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด พร้อมพบกับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่แม็คโครจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ เช่น ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้  และแม็คโครคลิก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมมิตรแท้โชห่วย

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย กล่าวว่า แม็คโคร ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 31 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามา บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่  ผู้ประกอบการร้านโชห่วยต้องปรับตัวและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ เพื่อช่วยโชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ ให้สืบสานธุรกิจสู่รุ่นต่อไปได้อย่างยาวนาน โดยในปีนี้ แม็คโครได้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศ ทั้งยังสร้างเพิ่มกำไรและเพิ่มรายได้”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siammakro.co.th

นอกจากนี้ แม็คโคร ยังได้จัดเตรียมสินค้า เพื่อส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกเพื่อเพิ่มกำไรให้กับร้านค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้นอาทิ