รพ.พิษณุเวช เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ พร้อมส่งเสริมสุขภาพให้ ปชช.

แบ่งปัน

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ รองประธานกรรมการโรงพยาบาลพิษณุเวช เปิด “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER) โฉมใหม่ ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก วางเป้าหมายให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงานสถานประกอบการ แก่หน่วยงานเอกชนต่างๆ การตรวจสุขภาพเป็นระยะ (Periodic health examinaton) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางตลาด ที่โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้ทำกันจริงจังและครบวงจร โดยเป็นการปรับแผนงานที่หน่วยงานต่างๆในภาครัฐกำหนดให้ผู้ประกอบการอาชีพ ต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานต่างๆ ควรตรวจสุขภาพเป็นระยะอย่างน้อยปีละครั้ง, นอกจากนี้ ลูกจ้างคนทำงาน มักย้ายงานไปมา

นอกจากนี้ กฎกระทรวงสาธารณสุข ปี 47 ยังระบุ บังคับให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ลูกจ้าง เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบคำใช้จ่ายในการตรวจดังกล่าวนี้ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอันอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจดังกล่าวแก่พนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดคุณสมบัติของแพทย์ไว้ ทำให้นายจ้างจะต้องจัดหาแพทย์”เฉพาะทางดังกล่าวมาทำการตรวจสุขภาพ ในขณะนี้มีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแขนงอาชีวเวชศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันจากแพทยสภา และมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์จำนวนไม่มากนักทั่วประเทศไทย

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันคนเรา มักต้องตรวจเช็ครถยนต์แต่ทำไม ไม่ค่อยชอบตรวจสุขภาพร่างกาย เพราะเมื่อรู้ปัญหาก่อน จะสามารถแก้ไขได้ทัน วันนี้ รพ.พิษณุเวช เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ลงทุนปรับโฉมเปิด “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER) ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก พร้อมกับจัดแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ประจำถึง 3 คน และออกตรวจทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสาขาคอยให้บริการและตรวจวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษา

รพ.พิษณุเวช ถือว่า เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายแรกๆช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขยายสาขาไปจังหวัดพิจิตรและอุตรดิตถ์ ให้บริการทางแพทย์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ครบวงจร กระทั่งล่าสุดพัฒนาและปรับโฉมด้านตรวจสุขภาพตามโปรแกรมต่างๆ ให้ครอบคลุม อาทิ แพ็คเกจรักษ์ชีวิต, ตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ, ตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่,ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน, ตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท องค์กรต่างๆ ตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS, การให้บริการคำแนะนำการฉีดวัคซีน โดยศูนย์วัคซีนและการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซี นอกสถานที่ ในลักษณะของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ก็มีความพร้อมในการให้บริการนอกสถานที่ (Mobile Check up)

“ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์”เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริการทางการแพทย์อันสมัยครบวงจรมาตรฐานระดับสากล JCI