สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีปล่อยขบวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักรบชุดขาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจ ช่วยภัย Covid-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

แบ่งปัน

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธี ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร้องขอทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU), ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, รวมถึงศูนย์วิชาการ ทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการควบคุมการระบาดภายในจังหวัดพิษณุโลก และพร้อมสนับสนุนบุคลากรสำหรับการควบคุมการระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ได้จัดทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU), ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน