จังหวัดพิษณุโลกใช้อากาศยานบินขอความร่วมมือชาวบ้านอย่าเผาหวังลดไฟป่าบริเวณพื้นที่

แบ่งปัน

จังหวัดพิษณุโลกใช้อากาศยานบินขอความร่วมมือชาวบ้านอย่าเผาหวังลดไฟป่าบริเวณพื้นที่ พร้อม บังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้บัญชาการจัดการเผาป่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ให้นโยบายและประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอากาศขนาดเล็ก (PM 2.5) และร่วมปล่อยอากาศยาน ณ สนามหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อสำรวจพื้นที่ที่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ อ.วังทอง และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และประชาสัมพันธ์ทางอากาศ ในเรื่องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากไฟป่าและการเผาในพื้นที่ป่า รวมทั้งการเผาในพื้นที่เกษตรและการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยเน้นเป้าหมายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขา พื้นที่สูงลาดชัน และอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ป่า ยากลำบากต่อการประชาสัมพันธ์ภาคพื้นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าววิงวอนขอประชาชนให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเดินทางเท้าเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่ารกทึบ และมีเศษวัชพืชทับถมจำนวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่เขาสูงชันยากต่อการเข้าถึง ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตซึ่ง หรือได้รับอันตรายจากไฟป่าตลอดเวลา ส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งหาตัวผู้กระทำผิด และให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นตัวอย่างและป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันอีก