รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายสินค้าในช่วงตรุษจีน

แบ่งปัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายสินค้าในช่วงตรุษจีน กำชับการปิดป้ายแสดราคาสินค้า เครื่องชั่ง ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเกียรติ พูนสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดเทศบาล 1 (กิตติกร) โดยเน้นไปที่ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน โดยเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ตรวงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีชาวไทย เชื้อสายจีน นิยมซื้อวัตถุดิบไปประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร และของเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็น จำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดพิษณุโลก ได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค่าเกือบทุกร้านภายในตลาดเทศบาล 1(กิตติกร) เพื่อประเมินบรรยากาศการค้าการขาย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับคำตอบจากผู้ค้าขายว่า ปีนี้การค้าขาย เป็นไปตามสภาพ มีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกออกมาจับจ่ายใช้สอยพอสมควรไม่ซบเซา โดยเบื้องต้นประเมินในภาพรวมว่าการค้าขายในปีนี้คงขายได้ไม่ดีเท่ากับสถานการณ์ปกติ ส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยดี พ่อค้าแม่ค้าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และมีน้ำจิตรน้ำใจที่จะขายของในราคายุติธรรม

จังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสินค้าอุปโภค บริโภค ช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ในย่านการค้าที่สำคัญ เช่น ตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ) ห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัส สาขาโคกช้าง ห้างค้าปลีก-ส่ง แมคโคร พิษณุโลก สาขา 2 และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เพื่อติดตามพฤติกรรมทางการค้า สถานการณ์ราคา การปิดป้ายแสดสินค้า ตรวจสอบเครื่องชั่ง การค้ากำไรเกินควร และการกักตุนสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนและป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า หรือพบเห็น การฉวยโอกาส สามารถแจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 24290