พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เร่งฉีดชิโนฟาร์ม เข็มแรกให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลกว่า 3,675 คน

แบ่งปัน

เทศบาลนครพิษณุโลก เริ่มฉีดชิโนฟาร์มเข็มแรกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวนกว่า 3,675 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หลังจากได้รับการจองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งการเข็มเป็น 2 ระยะ

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นศูนย์การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรก ของการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ของทางเทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากได้รับวัคซีนจากการจองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มา จำนวน 7,350 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชน จำนวน 3,675 คน แบ่งเป็นระยะที่ 1 จำนวน 1,287 คน และระยะที่ 2 จำนวน 2,388 คน ซึ่งในวันนี้มีประชาชนที่ได้รับ SMS เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลนครพิษณุโลก กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเข็มแรกของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก มาร่วมสังเกตุและดูแลความเรียบร้อยของการฉีควัคซีนครั้งนี้ด้วย

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม 2 ระยะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ได้มีการจัดคิว ในการรับวัคซีนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อป้องกันความแออัด โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลพุทธชินราช มาดำเนินการฉีดให้ ซึ่งเป็นเข็มแรก ของประชาชนในอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ตาม วัคซีนที่ดีที่สุดคือ วัคซีนที่ฉีดเข้าไปร่างกายเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด ซึ่งที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนของจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างเรียบร้อย และคาดว่าจะเพียงต่อการฉีดวัคซีนให้ประชากรพิษณุโลก 70%