15 พฤศจิกายนนี้ เปิด On Site โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 41/2564 วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบทางไกล โดยยืนมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบ “เรื่องการเปิดเรียนในสถานศึกษา จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564” ด้วยเหตุผล จากจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ในกลุ่มเด็กนักเรียน และ กลุ่มประชาชน ที่มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 % โดยในขณะนี้ในกลุ่มนักเรียนจะฉีดครบเข็มแรก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และกำหนดฉีดเข้มที่ 2 ในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อมของสถานศึกษาที่จะให้นักเรียนและนักศึกษา เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา หรือ On Site ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม