งาน วันกีฬาแห่งชาติ จัดใหญ่ กกท. มอบ 34 รางวัลเชิดชูเกียรติ

แบ่งปัน

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64


สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ ในปี 2564 จะเป็นการจัดงานเต็มรูปแบบ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยจะมีการมอบรางวัลถึง 9 ประเภท 34 รางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และองค์กรกีฬาที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่างสมเกียรติ ได้แก่ 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ( 6 รางวัล 1.1 นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 2 รางวัล, 1.2 นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 2 รางวัล) 2. นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น (6 รางวัล)

2.1 นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 2 รางวัล, 2.2 นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 2 รางวัล) 3. นักกีฬาอาชีพ ( 2 รางวัล ดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล) 4. นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ( 2 รางวัล ดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล)

รางวัลที่ 5. นักกีฬาคนพิการ ( 4 รางวัล 5.1 นักกีฬาคนพิการชายดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล, 5.2 นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่น 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน) และรอง 1 รางวัล) , 6. ชนิดกีฬา ( 2 รางวัล 6.1 ประเภททีม(Sports)ดีเด่น 1 รางวัล , 6.2 ประเภทกีฬาทีม(Events)ดีเด่น 1 รางวัล) 7. ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ( 5 รางวัล 7.1 ผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นดีเด่น 1 รางวัล, 7.2 ผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศดีเด่น 1 รางวัล , 7.3 ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพดีเด่น 1 รางวัล , 7.4 ผู้ฝึกสอนกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น 1 รางวัล , 7.5 ผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการดีเด่น 1 รางวัล)


8. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ( 3 รางวัล 8.1 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น 1 รางวัล, 8.2 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น 1 รางวัล, 8.3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น 1 รางวัล) 9. บุคลากรทางการกีฬา ( 4 รางวัล 9.1 ผู้บริหารดีเด่น 1 รางวัล, 9.2 นักวิชาการดีเด่น 1 รางวัล, 9.3 ผู้จัดการทีมดีเด่น 1 รางวัล ,9.4 ผู้ตัดสินดีเด่น 1 รางวัล)

นอกจากนี้ มีกิจกรรมพิเศษคือ “สัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย และการจัดกิจกรรมกีฬาในทุกจังหวัด

สำหรับสมาคมกีฬาใดที่มีความประสงค์จะส่งข้อมูลนักกีฬา บุคลากรกีฬา หรือสมาคมกีฬามายังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลฯในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 จะมีการประกาศช่องทางการส่งข้อมูลผ่านการประสานแจ้งไปยังสมาคมกีฬา และที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ กองประชาสัมพันธ์ กกท.ต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 กำหนดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสดกีฬา