ปิดตลาดสดบางระกำ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มผู้ค้าขายในตลาด 14 ราย

แบ่งปัน

ตามที่ได้พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโคโรน่า-19 จำนวน 2 ราย เป็นพ่อค้าขายเนื้อสุกร ในตลาดสตบางระกำ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ขณะนี้ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบางระกำ ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด ATK พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 คน ซึ่งจากการสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสโรคร่วม พบว่า ผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสดบางระกำ ทั้งหมด

ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบางระกำ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทาง การปิดสถานประกอบการ กรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

  1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดสถานประกอบการ(หรือแล้วแต่กรณี) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำความสะอาด
  2. ให้กักตัวกลุ่มผู้ค้าขายที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย เป็นเวลา 14 วัน
  3. ปฏิบัติแนวทางด้านสาสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข