กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ

แบ่งปัน

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณสวนชมน่านจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พลตำรวจตรีศิริพงษ์ ติมุลา ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 500 คน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจของประชาชนจิตอาสาดังกล่าวเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ซึ่งทางนี้กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสวนชมน่านจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสืบสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ