จิตอาสาร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพุกระโดน

แบ่งปัน


ชมรมจิตอาสา ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพุกระโดน จากเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาให้งานได้ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

รวมพลังเพื่อสนามเปตองของน้องๆ


วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มจิตอาสาหมาแมวชมรมช่วยสัตว์พิศณุโลกย์ ศูนย์วิทยุบางแก้วเมตตาธรรมร่วมกับจิตอาสาชมรมสายบุญ พิด’โลกและชมรมนักวิทยุซีบี 57 ร่วมใจพิษณุโลก หน่วยกู้ชีพสากเหล็ก ชมรมต้นกล้าอาสาสองแคว กลุ่มแฟมิลี่ไรเดอร์ และสมาชิกจิตอาสาทั่วไป จะจัดกิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น สร้างสนามเปตองใหม่ ณ โรงเรียนบ้านพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


ภายในงาน ยังได้มีโรงทาน ไข่ม้วน คณะศิษย์หลวงปู่นิภา นิภารโร กล้วยทอด จากชาวบ้านพุกระโดน และยังทาสีกันสนิมอุปกรณ์ใหม่ในสนามเด็กเล่น ตัดผมให้เด็กนักเรียนกับผู้สูงวัย ตัดแว่นสายตาสำหรับนักเรียน เล่นกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 85 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

ทีมนันทนาการจากต้นกล้า อาสา สองแคว


นายนพกัญจน์ ใจอารีย์ ประธานชมรมช่วยสัตว์พิศณุโลกย์ ศูนย์วิทยุบางแก้วเมตตาธรรม กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวจิตอาสาที่มีใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่า และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากทางชมรมฯ ได้ทราบข่าวว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นทางโรงเรียนบ้านพุกระโดนนั้นได้ผุพัง สนิมขึ้นตามสภาพการใช้งาน จิตอาสาจึงมาร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ เพื่อให้สนามเด็กเล่นมีสีสันสดใส เป็นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนและในหมู่บ้านได้อีกด้วย

โรงทาน ไข่ม้วน คณะศิษย์หลวงปู่นิภา นิภารโร
กล้วยทอด จากชาวบ้านพุกระโดน
กลุ่มแฟมิรี่ไรเดอร์ร่วมกันทาสีกันสนิมอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น
ตัดแว่นสายตาสำหรับนักเรียน โดยวงค์สวรรค์การแว่น