จิตอาสาร่วมพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพุกระโดน

แบ่งปัน

ชมรมจิตอาสา ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพุกระโดน  จากเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาให้งานได้  สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มจิตอาสาหมาแมวชมรมช่วยสัตว์พิศณุโลกย์ ศูนย์วิทยุบางแก้วเมตตาธรรมร่วมกับจิตอาสาชมรมสายบุญ พิด’โลกและชมรมนักวิทยุซีบี 57 ร่วมใจพิษณุโลก  หน่วยกู้ชีพสากเหล็ก ชมรมต้นกล้าอาสาสองแคว และสมาชิกจิตอาสาทั่วไป จะจัดกิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  สร้างสนามเปตองใหม่  ณ โรงเรียนบ้านพุกระโดน  ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ภายในงาน ยังได้มีโรงทาน ไข่ม้วน คณะศิษย์หลวงปู่นิภา นิภารโร  กล้วยทอด จากชาวบ้านพุกระโดน และยังทาสีกันสนิมอุปกรณ์ใหม่ในสนามเด็กเล่น ตัดผมให้เด็กนักเรียนกับผู้สูงวัย  ตัดแว่นสายตาสำหรับนักเรียน เล่นกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 85 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  80 คน

นายนพกัญจน์ ใจอารีย์   ประธานชมรมช่วยสัตว์พิศณุโลกย์ ศูนย์วิทยุบางแก้วเมตตาธรรม กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวจิตอาสาที่มีใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่า และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากทางชมรมฯ ได้ทราบข่าวว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นทางโรงเรียนบ้านพุกระโดนนั้นได้ผุพัง สนิมขึ้นตามสภาพการใช้งาน  จิตอาสาจึงมาร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นในครั้งนี้    เพื่อให้สนามเด็กเล่นมีสีสันสดใส  เป็นสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนและในหมู่บ้านได้อีกด้วย