มน. คิดค้น จักรยานไฮบริดไฟฟ้า NU BIKE

แบ่งปัน

ม.นเรศวร เปิดตัวชุดอุปกรณ์ติดตั้งจักรยานไฮบริดไฟฟ้า “NU BIKE” ปั่นสนุก ทุ่นแรง ประหยัดแบต ประหยัดเงิน เพียง 20 กิโลเมตร ต่อ 1 บาท

สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวขึ้นทุกวันทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในระยะทางสั้นๆ โดยใช้จักรยานธรรมดา ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากต้องออกแรงในการปั่นตลอดทาง ทำให้ผู้ขับขี่มีเหงื่อไหลเปอะเปื้อนเสื้อผ้า สร้างความไม่สะดวก เป็นอย่างยิ่งหลังการใช้งาน แต่ถ้ามีตัวช่วยดีๆที่ทำให้เราขี่จักรยานให้ถึงที่หมายด้วยความรวดเร็วก็คงจะดีมิใช่น้อย

ล่าสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในฐานะผู้วิจัย ชุดติดตั้งจักรยานไฮบริดไฟฟ้าแบบปลั้กอิน NU BIKE เปิดเผยถึงแนวคิดผลงาน ว่า “การพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตั้งจักรยานไฮบริดไฟฟ้าแบบปลั้กอิน ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางในระยะทางสั้นๆ สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด ชุด NU BIKE จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วกับ จักรยานหลากหลายยี่ห้อ ทำให้ขับขี่ได้ทั้งโหมดช่วยปั่น และโหมดจักรยานไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานได้ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อครั้งการใช้งานแบบจักรยานไฟฟ้า

ชุด NU BIKE สามารถประจุไฟฟ้าได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือประจุจาก ปลักไฟในบ้านได้ จากการใช้อัตราสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในการเดินทางได้  ทำความเร็วไปสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการใช้งานจักรยานยนต์หรือรถยนต์ และมี ค่าใช้จ่ายเพียง 1 บาท ต่อการประจุแต่ละครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นการ ส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดในการเดินทาง รวมถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดยไม่ปลดปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดให้รองรับการติดตั้งระบบ Bike Sharing ในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ต่อไป”