พระธุดงค์ 120 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์ฯ เริ่มเดินทางออกจากพิษณุโลกแล้ว

แบ่งปัน

วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ ได้มีโครงการอบรมพระนวกะ  ปริวาสกรรม จาริกธุดงค์ รุ่นที่ 8 จำนวน 120 รูป  และแม่ชีจำนวน 15 คน จากคณะสงฆ์จากอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ซึ่งเดินเท้าจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก มุ่งหน้าพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  และได้เริ่มออกเดินเท้าตั้งแต่วันนี้  ถึง 30 มิถุนายน  ได้สักการะพระพุทธชินราช ก่อนออกเดินทาง โดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุโขทัย วันนี้จะพักค้างแรมที่วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พบว่าตลอดเส้นทางมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากคณะสงฆ์จะไม่รับบิณฑบาตตามเส้นทางธุดงค์ และจะรับบาตรเฉพาะช่วงเช้าในบริเวณที่จัดไว้ให้ สำหรับพักฉันอาหารเช้าเท่านั้น จึงฝากประชาสัมพันธ์มายังพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน หรือร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 985-6-31857-2 ชื่อบัญชี “วัดหนองทุ่มบัณฑิต” หรือสอบถามข้อมูล โทร.087 – 2219352