สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  โดยมีนายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมต้อนรับ

ด้วยในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวาย ความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ที่ 14  ตำบลดอนทอง และหน่วยงานในท้องที่อำเภอเมือง พิษณุโลก รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พื้นที่จัดงานในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย บริเวณบ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ จำนวนต้นไม้ 1,000 ต้น โดยเน้นต้นไม้ที่มีดอกสี เหลือง และไม้มงคล ได้แก่ รวงผึ้ง คูน เหลืองเชียงราย สัก ประดู่ ตะเคียนทอง พะยูง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา 28กรกฎาคม 2562  และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม แสดงพลังความสามัคคีในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การปลูกป่าในใจคน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อัน เป็นการลดภาวะโลกร้อน  ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้นำรถผลิตน้ำดื่ม มาบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วย