อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล HONDA TBL Youth U LEAGUE 2019 โซนภาคเหนือตอนล่าง

แบ่งปัน

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีการแข่งขันบาสเกตบอล HONDA TBL Youth U LEAGUE 2019 โซนภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเตบอลอาชีพไทยและบริษัทไทย บาสเกตบอลลีก ร่วมกับ บริษัท เอพี ฮอนด้า ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลให้ภูมิภาคทุกภาคในประเทศไทย โดยใช้ชื่อรายการการแข่งขันว่า HONDA TBL Youth U LEAGUE 2019 ริเริ่มและดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2017

และจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลและยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการเป็นตัวแทนระดับทีมชาติ พร้อมทั้งสามารถสร้างอาชีพ โดยในการจัดการการแข่งขันบาสเกตบอล HONDA TBL Youth U LEAGUE 2019 ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากภูมิภาคจำนวน 8 ทีม ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (เจ้าภาพ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก.