หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ขุดลอกคลองอ้ายเป้า

แบ่งปัน

ที่บริเวณคลองอ้ายเป้า ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พันเอกณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยเครื่องจักร รถแบล็คโฮ จำนวน 3 คัน ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ขุดลอกผักตบชวา ภายในคลองอ้ายเป้า เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางน้ำ เร่งระบายน้ำในแม่น้ำวังทอง และลำคลองสาขา ตลอดจนระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรใน 10 หมู่บ้านของตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลงสู่คลองบางกระทุ่ม ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำน่าน หลังชาวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม เป็นต้นมา จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้เกิดฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก

หลังจากนั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ,โรงพยาบาลกรุงเทพ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพ ภายในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ และน้ำดื่ม ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 130 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปด้วยดี

ภาพข่าว / อัมพร กองขุน