พร้อมเปิดให้บริการสะพานข้ามแยกอินโดจีน 14 กันยานี้

แบ่งปัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง เตรียมเปิดใช้สะพานข้ามแยกอินโดจีนในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

นายพิษณุ วงศ์เจริญกิจ นายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก) กล่าวว่า โดยเมื่อสะพานข้ามแยกอินโดจีนเปิดใช้งานแล้วจะช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน   โดยเริ่มแรกจะเป็นให้ประชาชนสัญจร 2 ช่องทางการจราจร

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ออกแบบบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม มีงานภูมิสถาปัตย์ ในวงเวียนด่านล่างของสะพานข้ามแยก ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลก

ล่าสุด นายพิษณุ ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอินโอดจีนใกล้แล้วเสร็จ โดย เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจร ร่องระบายน้ำ และรูปปั่นประติมากรรม (ไก่ชน)  เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานในวันเสาร์นี้