กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและอัคคีภัย ประจำปี 2562

แบ่งปัน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่มูลนิธิ แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมการซักซ้อมแผนในครั้งนี้

ทั้งนี้มีบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเข้าใจถึงขั้นตอนการเผชิญเหตุ และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ สามารถที่จะปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์ในการป้องกันเหตุร้าย หรือเหตุที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การประสานงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณชนให้น้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อยังเป็นการพัฒนาระบบการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย