ทหารรับมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม พร้อมแจกจ่ายประชาชน

แบ่งปัน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม จาก คุณ พรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก พร้อมคณะ

ด้วยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 ที่ยังขาดแคลนถุงยังชีพ และน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล มาด้วยดีโดยตลอด ซึ่งห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในห้วงฤดูฝนนี้ โดยกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ในส่วนของกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่ ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด และให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 ให้การต้อนรับ