ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษา 1.6 ล้านบาท

แบ่งปัน

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กว่า 500 ทุน รวมเป็นเงิน 1,645,000 บาท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 60 โรงเรียน จำนวน 599 ทุน รวมเป็นเงิน 1,645,000 บาท แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีผลการเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และ คุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ให้โอวาท นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร เป็นคนดี และมีความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ที่ทำให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 11.7 ล้านบาท

ภาพข่าว / อัมพร ขุนกอง