มาทำความรู้จักกับกีฬา “เนตบอล”

แบ่งปัน

 กีฬาเนตบอลพัฒนามาจากกีฬาบาสเกตบอล โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1891 ณ เมืองสปริงฟิลด์( Springfield )  มลรัฐแมสซาซูเซทส์ ( Massachusetts ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชาวแคนาเดี่ยน  ชื่อ James Naismith  ซึ้งสร้างเกมนี้เพื่อให้เล่นในร่ม  ต่อมาเกมนี้มีชื่อเรียกว่า  บาสเกตบอล  ซึ่งลำดับต่อมา  Clara Bear  ครูสอนกีฬาในเมืองนิวออรีลส์ ( New Orleans )  ได้เขียนหนังสือถึง  James Naismith เพื่อขอต้นฉบับกติกา และคิดที่จะทำเกมกีฬาขึ้นมาใหม่  โดยมีการเขียนเส้นขวางสนามเพื่อใช้กำหนดพื้นที่การเล่น ผู้เล่นไม่สามารถออกนอกพื้นที่การเล่นของตนเองได้   แต่เกมกีฬาดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ 
         ในปี ค.ศ. 1895 กีฬาเนตบอลเริ่มในประเทศอังกฤษ ณ มาดาม ออสเทนบิวรี่วิทยาลัย   ( Madame Ostenbury’s College ) และมีจำนวนผู้เล่นกีฬาเนตบอลมากขึ้นตามลำดับ ประมาณครึ่งศตวรรษที่ 20 กีฬาเนตบอลได้มีการเริ่มเล่นในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ  แต่ไม่มีมาตรฐานของกฎ  กติกา การเล่นที่แน่นอน บางครั้งเล่นข้างละ 9 คน บางครั้งเล่นข้างละ 5 คน
         ในปี  ค.ศ. 1957  ระหว่างที่ชาวออสเตรเลียได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ  ได้มีการอภิปรายถึงมาตรการของกฎ  กติกาการเล่น  และท้ายที่สุดในปี  ค.ศ. 1960  ได้มีการจัดประชุมขึ้น ณ ประเทศศรีลังกา  โดยมีตัวแทนจากประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อาฟริกาใต้  และอินเดียตะวันตก  ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น  สหพันธ์บาสเกตบอลและเนตบอลผู้หญิงนานาชาติ ( The International Federation of Women’s Basketball and Netball )  กีฬาเนตบอลมีกฎ กติกา  อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้น  และได้มีมติให้จัดการแข่งขันแชมป์โลกทุกๆ 4 ปี  ต่อมาในปี  ค.ศ. 1970  สมาคมกีฬาเนตบอลประเทศออสเตรเลียได้มีการปรับปรุงเกมการเล่น  และกำหนดชื่อกีฬาชนิดนี้อย่างเป็นทางการว่า  “กีฬาเนตบอล”  การเล่นมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเน้นที่ความเร็วและความตื่นเต้นตลอดเกมการแข่งขัน
             ปัจจุบันมีสหพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนตบอลอยู่ 2 สหพันธ์ คือ สหพันธ์กีฬาเนตบอลนานาชาติ ( The International Federation of Netball Associations : IFNA )  มีที่ทำการอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  ปัจจุบันมีประธานสหพันธ์ชื่อ  Mrs.Molly Rhone  เป็นชาวจาไมก้า  ซึ่งสามารถจะสืบค้นข้อมูลต่างๆได้จาก  http://www.netball.org  และสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเชีย ( The Asian Federation Netball Association : AFNA )  มีที่ทำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์  มีประธานสหพันธ์ชื่อ  Mrs.Ivy Singh-Lim  เป็นชาวสิงคโปร์
         สำหรับสมาคมเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่ 21  ณ ประเทศมาเลเซีย  ได้บรรจุกีฬาเนตบอลเข้าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งในการแข่งขัน  ดังนั้น จึงได้มีการก่อตั้งสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นขึ้นในวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2543  โดยได้รับการสนับสนุนจาก  นายวิจิตร  เกตุแก้ว  นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  นายกสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นคนแรก  นายทินกร  นำบุญจิตต์  และเลขาธิการ  รองศาสตราจารย์  ดร.  สุปราณี  ขวัญบุฯจันทร์  มีที่ทำการสมาคมอยู่ที่สนามกีฬารัชมังคลาสนามกีฬาแห่งชาติ  โซนอี  ห้อง 220  การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก สนามกีฬาเนตบอลสมัครเล่นได้รับการพิจารณาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  อนุมัติให้สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่น  ใช้คำว่า  “แห่งประเทศไทย”  ได้ เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2545  ในปัจจุบันสมาคมฯ จึงมีชื่อเรียกว่า  “สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย” หรือ  ส.ก.น.  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “ The Netball Association of Thailand” หรือ  N.A.T.  การดำเนินกิจกรรมของสมาคม ฯยังดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้กีฬาเนตบอลเป็นที่รู้จัก เผยแพร่ของประชาชนคนไทย  โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน  การฝึกอบรมผู้ตัดสิน  การเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลในกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา  การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย  เป็นต้น นอกจากนี้สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยังได้จัดการแข่งขันกีฬาเนตบอลในระดับต่าง ๆ เช่น  การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  เป็นต้น 
          การแข่งขันระดับนานาชาติจะเล่นโดยมีผู้เล่น 2 ทีม  ทีมละ 7 คน  การเล่นโดยส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะการส่ง หรือ ขว้างบอล และการรับบอล  โดยปกติจะเป็นการเล่นของผู้หญิง  แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการฝึกเล่นในผู้ชายแล้ว  สนามยาว 100 ฟุต  กว้าง 50 ฟุต
         การแข่งขันโดยพื้นฐานต้องมีการยิงประตูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในขณะเดียวกันต้องพยายามป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามได้คะแนน  การยิงประตูกระทำได้ในพื้นที่ที่กำหนด  โดยบอลต้องผ่านห่วงประตูโดยสมบูรณ์  ความสูงของเสาประตูสูง 3.05 เมตร ( 10 ฟุต )
         การแข่งขันประกอบด้วย 4 ควอเตอร์  ควอเตอร์ละ 15 นาที  พัก 3 นาที  ระหว่างควอเตอร์ที่ 1 และ 2 และควอเตอร์ที่ 3 และ 4  และพัก 15 นาทีระหว่างควอเตอร์ที่ 2 และ 3  ตำแหน่งของผู้เล่นจะต้องเล่นในพื้นที่ระบุในแต่ละตำแหน่ง  ผู้เล่นสามารถรับบอลได้ทั้งสองมือและมือเดียว  และต้องส่งบอล  หรือยิงประตูภายใน 3 วินาที  เนตบอลเป็นกีฬาที่ไม่ปะทะและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าปะทะ  หรือ รบกวน  ในขณะที่ผู้เล่นทีมตรงข้ามกำลังเล่นบอลอยู่ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

   
ขอบคุณภาพจาก สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย